本文へスキップ

最高の物作り Best Creating & Manufacturing

Lựa chọn Ngôn ngữ

Brighten you in safe & warm

BẢO MẬT

Chúng tôi, CÔNG TY TNHH SOWELL VIỆT NAM, tuân thủ luật pháp và các quy tắc khác liên quan đến thông tin cá nhân và sẽ làm hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân quan trọng của quý khách hàng.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết với các trường hợp:

  • - Khi quý khách liên hệ tới công ty.
  • - Khi quý khách đăng ký dịch vụ của công ty.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập từ khách hàng cho các mục đích sau:

  • - Để liên lạc tới khách hàng.
  • - Để giải đáp thắc mắc từ khách hàng.
  • - Để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng.

CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng cho bên thứ ba. Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp sau:

  • - Trường hợp có sự đồng ý từ khách hàng.
  • - Trường hợp có sự yêu cầu từ các cơ quan nhà nước như yêu cầu từ công an.
  • - Trường hợp áp dụng pháp luật.

TIẾT LỘ, CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi đáp ứng yêu cầu từ phía khách hàng như tiết lộ, xóa, chỉnh sửa... thông tin cá nhân của quý khách.


THẮC MẮC VỀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

TEL. 84 251 356 6668 / FAX. 84 251 356 6667
e-mail. support@sowell.com.vn
CÔNG TY TNHH SOWELL VIỆT NAM
Phòng tổng vụ: Ms. Thảo (Ngôn ngữ đối ứng: Việt/Nhật/Anh)


バナースペース

CÔNG TY TNHH

SOWELL VIỆT NAM

Đường số 6, khu công nghiệp Nhơn Trạch 3- Giai đoạn 2, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

TEL : +84 251 356 6668
FAX : +84 251 356 6667